Giải vnen tin 7 bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính

  • 1 Đánh giá

Giải bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính - Sách VNEN tin học lớp 7 trang 28. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Trong bảng dưới đây “Tổng số” biểu thị tổng số lượng của từng mặt hàng nông sản đã thu mua được từ 7 khu vực. Hãy thảo luận và cho biết:

1. Nếu dùng phần mềm soạn thảo Word, có thể tạo được bảng này và cột “Tổng số” được tính toán tự động hay không?

2. Cột “Tổng số” có được tự động tính toán lại hay không khi ta thay đổi một hay một số giá trị trong bảng.

Giải vnen tin 7 bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Chương trình bảng tính là gì?

a. Hãy đọc nội dung sau đây để biết chương trình bảng tính là gì?

b. Bảng dữ liệu “THU MUA NÔNG SẢN” và biểu đồ được tạo bằng chương trình bảng tính. Em đồng ý hay không đồng ý với nhận xét dưới đây?

Chương trình bảng tính giúp

(A) Trình bày thông tin dưới dạng bảng để tiện lưu trữ

(B) Trình bày thông tin dưới dạng bảng để tiện so sánh

(C) Thực hiện các tính toán một cách thuận lợi

(D) Vẽ biểu đồ để dễ quan sát và so sánh dữ liệu

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chương trình bảng tính Microsoft Exel

a. Tìm hiểu màn hình làm việc bảng tính Exel (sgk)

b. Màn hình làm việc của Exel có nhiều thành phần giống với màn hình của Word. Hãy thảo luận để phát hiện những đặc trưng của màn hình làm việc của Excel mà không có trong màn hình làm việc của Word.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tệp bảng tính và các trang tính

a. Hãy tìm hiểu nội dung về tệp bảng tính và trang tính

b. Trong mà hình làm việc của chương trình bảng tính Exel trên đây (2a), em hãy cho biết tên tệp bảng tính, tên của các trang tính và tên trang tính hiện thời.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Thực hiện các công việc sau đây: Hs thực hiện theo sự hướng dẫn trong sgk

D. Hoạt động vận dụng

Thể hiện thông tin cô đọng dưới dạng bảng

Để giúp bố sắp đặt, bố trí lại các đồ đạc trong nhà, bạn Dũng đã dùng một số loại thước đo để đo các kích thước của chiếc tủ, chiếc bàn và bình hoa sứ. Kết quả đo như sau:

  • Dùng thước thẳng với giới hạn đo (GHĐ) 3m và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) 1cm đo được chiếc tủ rộng 1,25m, sâu 0,85m; đo được chiếc bàn dài 0,95m, rộng 0,79m;
  • Dùng thước dây với GHĐ 1m và ĐCNN 1cm đo được miệng của chiếc bình sứ lớn có chu vi là 36cm, còn phần chu vi lớn nhất ở giữa thân bình là 66,5cm;
  • Dùng thước thẳng với GHĐ 1,5m và ĐCNN 1cm đo được chiếc tủ cao 2,4m, chiếc bàn cao 1,55m, còn chiếc bình sứ cao 1,2m

Để dễ dàng quan sát kết quả đo đạc của mình, bạn Dũng đã ghi lại các thông tin trên vào một bảng tính. Theo em, bảng tính của bạn Dũng là như thế nào? (Có những hàng và những cột nào và nội dung bên trong các hàng và cột đó là gì)? Em hãy tạo bảng tính này và chia sẻ kết quả thực hiện với các bạn.

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Câu 1: Trang 33 sgk vnen tin học 7

1. Những bảng tính xung quanh em.

Em hãy tìm hiểu từ gia đình hoặc địa phương mình ở về những thông tin có thể trình bày cô đọng, súc tích dưới dạng bảng tính. Trong số đó, có những bảng thông tin nào mà ở đó có những cột cần được tính toán dựa vào những cột khác? Hãy chia sẻ kết quả tìm hiểu của mình cho bạn bè cũng như những người khác cùng biết.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Bảng chọn File

- Bảng chọn File của Exel giống như bảng chọn File của Word. Bảng này gồm các lệnh về quản lí tệp

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Chủ đề liên quan