Giải vnen tin 7 bài 9: Sử dụng hàm để tính toán (Hàm SUM, MAX, MIN)

  • 1 Đánh giá

Giải bài 9: Sử dụng hàm để tính toán (Hàm SUM, MAX, MIN) - Sách VNEN tin học lớp 7. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Hình dưới đây là bảng tính chứa thông tin trung bình số dân trên 1km2 của các nước thành viên ASEAN. Em hãy trao đổi với bạn vè để đưa ra kết quả vào ô tương ứng trong bảng:

Giải vnen tin 7 bài 9: Sử dụng hàm để tính toán (Hàm SUM, MAX, MIN)

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Hàm Tính Tổng

a. Trong chương trình bảng tính có hàm SUM để tính tổng một dãy, hàm MAX để xác định giá trị lớn nhất trong một dãy số, hàm MIN để xác định giá trị nhỏ nhất trong một dãy số. Cách sử dung những hàm này tương tự như hàm AVERAGE. Hãy đọc nội dung sau để tìm hiểu cách sử dụng hàm tính tổng.

b. Hãy đưa công thức tính tổng diện tích của các nước và tổng số dân của các nước ASEAN.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hàm xác định giá trị lớn nhất

Hãy đọc nội dung sau để tìm hiểu về hàm xác đinh giá trị lớn nhất: (sgk)

3. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất

a. tương tự hàm xác định giá trị lớn nhất, Exel cũng cung cấp hàm xác định giá trị nhỏ nhất trong một dãy số. hãy đọc nội dung dưới đây để tìm hiểu về hàm xác định giá trị nhỏ nhất (sgk)

b. Hãy đưa ra công thức để xác định diện tích lớn nhất, nhỏ nhất trong các nước ASEAN

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Lập bảng tính CacNuocASEAN. xlsx.

Giải vnen tin 7 bài 9: Sử dụng hàm để tính toán (Hàm SUM, MAX, MIN)

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Giả sử nhà trường cần thông kê chi tiết về số học sinh giỏi khối 7 như bảng bên dưới. Em có thể giúp thầy cô giáo thay đổi bảng tính HocSinhGioiKhoi7. xlsx như hình minh hoạ rồi sử dụng các hàm đã biết để tính giá trị ở các ô tương ứng được không?

Giải vnen tin 7 bài 9: Sử dụng hàm để tính toán (Hàm SUM, MAX, MIN)

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Em hãy xin bố mẹ cho xem các hóa đơn tiền điện của 5 tháng gần đây rồi lập bảng tính liệt kê số tiền điện của từng tháng. Sử dụng các hàm đã học để tính tổng số tiền của cả 5 tháng, số tiền trung bình mỗi tháng phải trả, tháng trả nhiều tiền nhất, tháng trả tiền ít nhất. Hãy cho bố tính xem bảng tính em đã lập.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 93 lượt xem
Chủ đề liên quan