Hãy đưa ra công thức để xác định diện tích lớn nhất, nhỏ nhất trong các nước ASEAN

  • 1 Đánh giá

2. Hàm xác định giá trị lớn nhất

Hãy đọc nội dung sau để tìm hiểu về hàm xác đinh giá trị lớn nhất: (sgk)

3. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất

a. tương tự hàm xác định giá trị lớn nhất, Exel cũng cung cấp hàm xác định giá trị nhỏ nhất trong một dãy số. hãy đọc nội dung dưới đây để tìm hiểu về hàm xác định giá trị nhỏ nhất (sgk)

b. Hãy đưa ra công thức để xác định diện tích lớn nhất, nhỏ nhất trong các nước ASEAN

Bài làm:

  • Công thức xác định diện tích lớn nhất là: = MAX (C2:C12)
  • Công thức xác định diện tích nhỏ nhất là: = MIN (C2:C12)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN