Bảng điểm khảo sát lớp 7A dưới đây có cột Điểm trung bình còn trống. Em hãy đề xuất cách tính cột điểm trung bình này.

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Bảng điểm khảo sát lớp 7A dưới đây có cột Điểm trung bình còn trống. Em hãy đề xuất cách tính cột điểm trung bình này.

Giải vnen tin 7 bài 5: Tính toán đơn giản trên bảng tính

Bài làm:

- Em có một số đề xuất về cách tính cột điểm trung bình:

  • Chúng ta có dùng máy tính cầm tay tính thông thường sau đó nhập giá trị vào cột điểm trung bình.
  • Sử dụng công cụ có sẵn của Excel là thanh tính toán:

Giải vnen tin 7 bài 5: Tính toán đơn giản trên bảng tính

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN