Thảo luận để đưa ra công thức tính điểm trung bình (hàm AVERAGE) môn Toán (vào ô C17) và môn Ngữ văn (vào ô D17) của cả lớp

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Hàm và cách sử dụng hàm trong chương trình bảng tính.

a. Để tính điểm trung bình của từng học sinh hoặc tính điểm trung bình môn Toán (môn Ngữ văn) của các bạn trong bảng có thể thực hiện đơn giản bằng cách sử dụng hàm mà chương trình bảng tính cung cấp. Hãy đọc nội dung sau đây, tìm hiểu cách sử dụng hàm để tình toán (sgk)

b. Thảo luận để đưa ra công thức tính điểm trung bình (hàm AVERAGE) môn Toán (vào ô C17) và môn Ngữ văn (vào ô D17) của cả lớp. Em có nhận xét gì về công thức này?

Bài làm:

- Với môn Toán:

+ Các bạn gõ theo công thức như hình ảnh dưới đây:

Giải vnen tin 7 bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average)

+ Sau khi gõ xong bạn nhận Enter thì ta sẽ có kết quả:

Giải vnen tin 7 bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average)

- Với môn Văn:

+ Các bạn gõ theo công thức như hình ảnh dưới đây:

Giải vnen tin 7 bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average)

+ Sau khi gõ xong bạn nhận Enter thì ta sẽ có kết quả:

Giải vnen tin 7 bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average)

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN