Lập trang tính như hình dưới đây, điền thông tin vào các cột Họ và tên, Chiều cao, cân nặng. Tại cột chỉ số BMI, nhập công thức vào ô F4 như sau = E4/(D4*D4).

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Thực hiện những công việc sau:

(1) Lập trang tính như hình dưới đây, điền thông tin vào các cột Họ và tên, Chiều cao, cân nặng. Tại cột chỉ số BMI, nhập công thức vào ô F4 như sau = E4/(D4*D4).

Sau đó, sao chép công thức này xuống các ô còn lại, từ ô F5 đến ô F8.

(2) Trong cột Phân loại, điền đầy đủ các mức Béo, Gầy, Bình thường theo quy tắc như trong đề bài

(3) Nhập các hàm tính toán tương ứng trong các ô D10, E10, D11, E11, D12, E12

(4) Lưu bảng tính với tên BMI.xlsx

Bài làm:

Thực hiện những công việc sau:

(1) Lập trang tính:

Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 1

(2) Trong cột Phân loại, điền đầy đủ các mức Béo, Gầy, Bình thường theo quy tắc như trong đề bài:

Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 1

(3) Nhập các hàm tính toán tương ứng trong các ô D10, E10, D11, E11, D12, E12

Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 1

+ Kết quả:

Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 1

(4) Để lưu lại bảng tính trên các bạn chọn File -> Save As hoặc nhấn tổ hợp phím

Ctrl + S để lưu lại và đặt tên theo yêu cầu là BMI. Xlsx.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021