Nhập dữ liệu vào bảng tính và quan sát kết quả: Mở chương trình bảng tính Exel

  • 1 Đánh giá

3. Nhập dữ liệu vào trang tính (sgk)

C. Hoạt động luyện tập

Nhập dữ liệu vào bảng tính và quan sát kết quả:

(1) Mở chương trình bảng tính Exel

(2) Dùng chuột chọn một ô tính bất kì, gõ một số rồi nhấn phím Enter. Ví dụ chọn ô tính B2 rồi gõ số 1992 và nhấn phím Enter

(3) Dùng phím mũi tên di chuyển đến một ô tính khác và gõ một văn bản bất kì rồi nhấn phím Enter. Ví dụ, di chuyển đến ô tính E2 rồi nhập văn bản Aladdin và cây đèn thần và nhấn phím Enter.

(4) Thử nhập thêm dữ liệu dạng số và dạng văn bản cho một số ô tính khác theo các cách trên đây.

(5) Dùng chuột hoặc phím mũi tên để chọn lại các ô đã nhập dữ liệu. Đối với từng ô đã chọn, hãy cho biết nội dung trong hộp tên và thanh công thức.

(6) Ghi lại bảng tính với tên tệp là Lam quen voi bang tinh.xlsx

(7) Đóng chương trình bảng tính Exel

Bài làm:

Để mở mới một bảng tính, em khởi động chương trình bảng tính, mở bảng chọn File và nháy chuột vào lệnh New.

Giải vnen tin 7 bài 2: Các thành phần cơ bản của trang tính

Để mở một tệp bảng tính đã có trên máy tính, em mở thư mục lưu tệp và nháy đúp chuột trên biểu tượng của tệp.

Giải vnen tin 7 bài 2: Các thành phần cơ bản của trang tính

2. Khi bạn chọn ô B2 rồi gõ 1992 và nhấn Enter thì lúc này nó sẽ tự động nhảy xuống ô kế tiếp là B3

Giải vnen tin 7 bài 2: Các thành phần cơ bản của trang tính

3. Khi bạn di chuyển đến ô tính E2 rồi nhập văn bản Aladdin và cây đèn thần thì lúc này nếu độ rộng của ô E2 không đủ để viết thì nó sẽ tự động ghi chèn qua các cột kế bên. Sau khi nhấn Enter thì mặc dù nó có bị ghi đè lên các cột kế bên nhưng trang tính vẫn sẽ tự động hiểu là bạn vẫn đang làm việc trên ô tính E2 nên nó sẽ tự động nhảy xuống dòng kế tiếp là ô E3

Giải vnen tin 7 bài 2: Các thành phần cơ bản của trang tính

4.

Giải vnen tin 7 bài 2: Các thành phần cơ bản của trang tính

5. Bạn có thể làm thao tác giống như các phần 1,2,3,4

6. Lưu bảng tính với một tên khác

Em có thể lưu bảng tính đang được mở với một tên khác bằng cách sử dụng lệnh Save As trên bảng chọn File.

Giải vnen tin 7 bài 2: Các thành phần cơ bản của trang tính

7. Để đóng chương trình bảng tính Exel bạn chọn:

Tin học 7 VNEN Bài 2: Các thành phần cơ bản của trang tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021