Bảng chọn File của Exel giống như bảng chọn File của Word. Bảng này gồm các lệnh về quản lí tệp

  • 1 Đánh giá

2. Bảng chọn File

- Bảng chọn File của Exel giống như bảng chọn File của Word. Bảng này gồm các lệnh về quản lí tệp

Bài làm:

Giải vnen tin 7 bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN