Em hãy tìm hiểu từ gia đình hoặc địa phương mình ở về những thông tin có thể trình bày cô đọng, súc tích dưới dạng bảng tính...

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Câu 1: Trang 33 sgk vnen tin học 7

1. Những bảng tính xung quanh em.

Em hãy tìm hiểu từ gia đình hoặc địa phương mình ở về những thông tin có thể trình bày cô đọng, súc tích dưới dạng bảng tính. Trong số đó, có những bảng thông tin nào mà ở đó có những cột cần được tính toán dựa vào những cột khác? Hãy chia sẻ kết quả tìm hiểu của mình cho bạn bè cũng như những người khác cùng biết.

Bài làm:

  • Một số ví dụ:
    • Bảng điểm của học sinh
    • Bảng tổng hợp danh sách học sinh, sinh viên đạt kết quả cao trong các kì thi tại địa phương.
    • Bảng thu hoạch vụ mùa của hợp tác xã
  • Các ví dụ trên đều được sử dụng bảng tính và tính toán dựa trên kết quả của các cột khác như: Đối với bảng điểm của học sinh thì để tính điểm trung bình của một học sinh thì chúng ta cần dựa trên các điểm môn học của từng bạn học sinh như điểm toán, điểm lí, điểm hoá…

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN