Một bạn học sinh tìm hiểu hiểu về dân số thế giới từ năm 1950 đến năm 2007 (đơn vị tính: triệu người)...

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Một bạn học sinh tìm hiểu hiểu về dân số thế giới từ năm 1950 đến năm 2007 (đơn vị tính: triệu người). bạn đã tra cứu, thu thập thông tin dấn số qua các năm trên mạng Internet như hình dưới đây. Sau đó tạo biểu đồ cột và biểu đồ đường. Em có thể làm được như vậy để giúp việc học môn Địa lí của em tốt hơn không? Nếu được, hãy báo cáo với thầy cô về kết quả của mình.

Giải vnen tin 7 bài 14: Tạo biểu đồ biểu diễn thông tin

Bài làm:

Bảng kết quả:

+ Biểu đồ cột:

Giải vnen tin 7 bài 14: Tạo biểu đồ biểu diễn thông tin

+ Biểu đồ đường:

Giải vnen tin 7 bài 14: Tạo biểu đồ biểu diễn thông tin

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN