Một số cột đầu tiên và một số hàng đầu tiên của bảng tính Hồ sơ lớp 7A được trình bày trong hình sau.

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Một số cột đầu tiên và một số hàng đầu tiên của bảng tính Hồ sơ lớp 7A được trình bày trong hình sau. Từ một bảng sao của cột tính này, cô Kiều trang muốn sửa lại nó để tạo ra bảng Trích yếu hồ sơ lớp 7A.

Giải vnen tin 7 bài 6: Thao tác với bảng tính

Bản sao bảng tính Hồ sơ lớp 7A cần được sửa lại theo cấu trúc như sau:

(1) Xoá tất cả các cột, từ cột Quê quán trở đi.

(2) Chèn thêm cột mới trước cột Điện thoại liên lạc để ghi thông tin về Nơi ở hiện nay.

(3) Xoá học sinh Ng. T Bích Phương ra khỏi danh sách vì bạn này đã chuyển trường

(4) Chèn thêm hai học sinh mới là Nguyễn Hồng Hạnh và Lê Ngọc Hân trước bạn Kim Ngọc Hiệp

Bài làm:

(1) Xoá tất cả các cột, từ cột Quê quán trở đi.

+ Kết quả bảng sau khi xoá:

Giải vnen tin 7 bài 6: Thao tác với bảng tính

(2) Chèn thêm cột mới trước cột Điện thoại liên lạc để ghi thông tin về Nơi ở hiện nay.

+ Kết quả bảng sau khi chèn

Giải vnen tin 7 bài 6: Thao tác với bảng tính

(3) Xoá học sinh Ng. T Bích Phương ra khỏi danh sách vì bạn này đã chuyển trường

+ Kết quả bảng sau khi xoá học sinh:

Giải vnen tin 7 bài 6: Thao tác với bảng tính

(4) Chèn thêm hai học sinh mới là Nguyễn Hồng Hạnh và Lê Ngọc Hân trước bạn Kim Ngọc Hiệp

+ Kết quả sau khi chèn thêm 2 bạn học sinh:

Giải vnen tin 7 bài 6: Thao tác với bảng tính

  • 48 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN