Giải Tin 7 VNEN

Dưới đây là toàn bộ các bài soạn, lời giải của chương trình VNEN tin học 7. Cách trình bày bài soạn chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài soạn nào thì click vào bài học tương ứng. Để tìm trên google, các em học sinh gõ VNEN tin 7 KhoaHoc

Giải vnen tin 7 bài 1: Tìm kiếm và thay thế

Giải vnen tin 7 bài 2: Vẽ hình trong văn bản

Giải vnen tin 7 bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng

Giải vnen tin 7 bài 4: Thực hành tổng hợp

Giải vnen tin 7 bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính

Giải vnen tin 7 bài 2: Các thành phần cơ bản của trang tính

Giải vnen tin 7 bài 3: Bước đầu trình bày bảng tính

Giải vnen tin 7 bài 4: Căn biên dữ liệu trong bảng tính

Giải vnen tin 7 bài 5: Tính toán đơn giản trên bảng tính

Giải vnen tin 7 bài 6: Thao tác với bảng tính

Giải vnen tin 7 bài 7: Địa chỉ ô tính khi sao chép và di chuyển công thức

Giải vnen tin 7 bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average)

Giải vnen tin 7 bài 9: Sử dụng hàm để tính toán (Hàm SUM, MAX, MIN)

Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 1

Giải vnen tin 7 bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính

Giải vnen tin 7 bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính

Giải vnen tin 7 bài 12: Sắp xếp dữ liệu

Giải vnen tin 7 bài 13: Lọc dữ liệu

Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 2

Giải vnen tin 7 bài 14: Tạo biểu đồ biểu diễn thông tin

Giải vnen tin 7 bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ

Giải vnen tin 7 bài 16: Trình bày và in bảng tính

Giải vnen tin 7 bài 1: Sơ đồ tư duy

Giải vnen tin 7 bài 2: Vẽ hình hình học động với Geogebra ( làm quen với phần mềm Geogebra)

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 7