Theo em, sơ đồ tư duy có thể được sử dụng hữu ích trong những trường hợp nào dưới đây? Hãy cho ví dụ chủ đề cụ thể

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Theo em, sơ đồ tư duy có thể được sử dụng hữu ích trong những trường hợp nào dưới đây? Hãy cho ví dụ chủ đề cụ thể

Mô tả trường hợpTrả lời "có" hay "không". Nếu câu trả lời "có", hãy nêu chủ đề cụ thể làm ví dụ minh họa
1Viết một lá thư cho người thân
2Tóm tắt nội dung một bài học
3Tổng kết nội dung một cuộc họp
4Tính toán chi phí cho một hoạt động
5Xây dựng kế hoạch cho một hoạt động cá nhân
6Cả nhóm xây dựng kế hoạch hoạt động cho nhóm mình
7Trình bày một ý tưởng về một dự án
8Trình bày những thông tin đã có khi tìm một giải pháp cho một tình huống khó khăn nào đó

Bài làm:

Mô tả trường hợpTrả lời "có" hay "không". Nếu câu trả lời "có", hãy nêu chủ đề cụ thể làm ví dụ minh họa
1Viết một lá thư cho người thânKhông
2Tóm tắt nội dung một bài họcCó, ví dụ: Tóm tắt nội dung bài thơ Sóng
3Tổng kết nội dung một cuộc họpKhông
4Tính toán chi phí cho một hoạt độngKhông
5Xây dựng kế hoạch cho một hoạt động cá nhânCó, ví dụ: Kế hoạch học tập trong năm học 2020 - 2021
6Cả nhóm xây dựng kế hoạch hoạt động cho nhóm mìnhCó, ví dụ: Kế hoạch cho chuyến đi cắm trại của nhóm
7Trình bày một ý tưởng về một dự ánCó, ví dụ: Trình bày ý tưởng bảo vệ môi trường
8Trình bày những thông tin đã có khi tìm một giải pháp cho một tình huống khó khăn nào đóKhông

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN