Sau các thao tác đã làm ở ví dụ trong Hoạt động hình thành kiến thức nội dung văn bản trong tệp Trang_oi.docx vẫn còn lỗi sai nội dung...

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 8 sgk vnen tin học 7

Sau các thao tác đã làm ở ví dụ trong Hoạt động hình thành kiến thức nội dung văn bản trong tệp Trang_oi.docx vẫn còn lỗi sai nội dung. Hãy tiếp tục sử dụng công cụ Tìm kiếm và thay thế để bổ sung dấu “?” sau mỗi câu thơ “Trăng ơi… từ đâu đến”.

Bài làm:

  • Bài thơ trước khi chưa thay thế

Giải tin học 7 vnen bài 1: Tìm kiếm và thay thế

  • Kết Quả sau khi được thay thế

Giải tin học 7 vnen bài 1: Tìm kiếm và thay thế

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN