Em hãy tìm hiểu cách xoá một biểu đồ và cách sao chép một biểu đồ vào một tệp văn bản (soạn thảo bằng Microsoft Word)

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Em hãy tìm hiểu cách xoá một biểu đồ và cách sao chép một biểu đồ vào một tệp văn bản (soạn thảo bằng Microsoft Word). Hãy chia sẻ với các bạn trong nhóm cách em tìm hiểu được.

Bài làm:

Để có thể sao chép hoặc xoá một một biểu đồ vào một tệp ta nhấn chuột vào biểu đồ đó:

  • Nếu muốn sao chép các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + C sau đó khi sang tệp một lưu thì bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + V thì bạn sẽ chèn được biểu đồ vào một tệp.
  • Nếu muốn xoá bạn nhấn Delete
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN