Giải vnen tin 7 bài 13: Lọc dữ liệu

  • 1 Đánh giá

Giải bài 13: Lọc dữ liệu - Sách VNEN tin học lớp 7 trang 96. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát bảng điểm khảo sát lớp 7A dưới đây, em và bạn trong nhóm hãy trao đổi và đưa ra ý tưởng giải quyết các yêu cầu sau:

1. Đếm xem có bao nhiêu người được điểm 9 môn toán

Giải vnen tin 7 bài 13: Lọc dữ liệu

2. Tạo một danh sách những học sinh được điểm 8 môn Ngữ văn

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Lọc dữ liệu

Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn điều kiện nào đó. Chương trình bảng tính hỗ trợ thực hiện công việc này. Em hãy đọc nội dung sau đây và thực hiện theo hướng dẫn để tìm hiểu việc lọc dữ liệu.

2. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất)

Excel còn cung cấp nhiều kiểu lọc khác nhau, em hãy đọc nội dung dưới đây để tìm hiểu một số kiểu lọc chính.

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1 : Trang 101 sgk vnen tin học 7

Bài thực hành số 1

Khởi động chương trình bảng tính Excel, mở bảng tính Diemkhaosat.xlsx. Hãy lọc ra các bạn có điểm trung bình là một trong ba điểm cao nhất và các bạn có điểm trung bình là một trong hai điểm thấp nhất.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 : Trang 101 sgk vnen tin học 7

Bài thực hành số 2

Khởi động chương trình bảng tính Excel, mở bảng tính NhungBoPhimHay.xlsx

a. Thực hiện các thao tác lọc dữ liệu để chọn ra phim được công chiếu ở Châu Âu

b. Hãy lọc ra một phim có doanh thu cao nhất và một phim có doanh thu nhấp nhất.

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Em có thể tìm hiểu về diện tích và dân số các nước Đông Nam Á bằng cách mở bảng tính CacNuocASEAN. xlsx, chẳng hạn đưa ra:

a. Các nước nằm trong năm nước có diện tích lớn nhất

b. Các nước có số dân nằm trong [50000,100000].

Chia sẻ kết quả của em với bạn.

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

Em hãy tìm hiểu tình huống sau: Sử dybgh trang tính của phần Hoạt động và vận dụng, hãy nháy chuột tại một ô ngoài danh sách dữ liệu. Thực hiện các thao tác sắp xếp hoặc lọc dữ liệu. Các thao tác đó có thực hiện được không? Hãy trao đổi với bạn để tìm hiểu được nguyên nhân.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN