Khởi động chương trình bảng tính Excel, mở bảng tính CacNuocASEAN.xlsx rồi tạo biểu đồ như hình sau

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Thay đổi miền dữ liệu (sgk)

2. Thay đổi chú thích ở biểu đồ (sgk)

3. Thay đổi vị trí của biểu đồ (sgk)

4. Thay đổi dạng biểu đồ (sgk)

C. Hoạt động luyện tập

Khởi động chương trình bảng tính Excel, mở bảng tính CacNuocASEAN.xlsx rồi tạo biểu đồ như hình sau

Giải vnen tin 7 bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ

Bài làm:

Bước 1: Dùng chuột kéo phần bảng tính mà chúng ta dùng để vẽ biểu đồ:

Giải vnen tin 7 bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ

Bước 2: Chọn trong dải Insert một trong các biểu tượng vẽ biểu đồ:

Giải vnen tin 7 bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ

Bước 3: Nhấn vào dạng biều đồ ta cần vẽ:

Giải vnen tin 7 bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ

+ Sau khi nhấn vào đó thì chúng ta sẽ được kết quả:

Giải vnen tin 7 bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN