Hãy viết địa chỉ của các ô hoặc khối sau đây:

  • 1 Đánh giá

2. Nhận dạng khối trong thanh trang tính

Hãy viết địa chỉ của các ô hoặc khối sau đây:

  • Ô tính nằm trên hàng 12 cột E.
  • Ô tính trong hình chữ nhật có hai đỉnh là các ô E10 và C6
  • Tất cả các ô tính thuộc cột C
  • Tất cả các các ô tính thuộc các cột A, B, C

Bài làm:

  • Địa chỉ của ô tính nằm trên hàng 12 cột E: E12
  • Địa chỉ của ô tính trong hình chữ nhật có hai đỉnh là các ô E10C6: E10:C6
  • Tất cả các ô tính thuộc cột C: C:C
  • Tất cả các các ô tính thuộc các cột A: A:C

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021