Giải vnen tin 7 bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ

  • 1 Đánh giá

Giải bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ - Sách VNEN tin học lớp 7 trang 112. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Trong bảng tính DanSoTheGioi.xlsx được tạo ở phần Hoạt động vận dụng của Bài 14, các ô B2, C2..., H2 đều có chữ "Năm" và trên biểu đồ, ở trục ngang chữ "năm" được lặp lại nhiều lần.

Tại sao khi thay đổi bảng dữ liệu (hình a), bằng các thao tác như trong Hoạt động vận dụng của bài 14 thì kết quả nhận được giống như hình c mà không phải là biểu đồ cột như hình b?

Giải vnen tin 7 bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ

Giải vnen tin 7 bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ

Giải vnen tin 7 bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Thay đổi miền dữ liệu (sgk)

2. Thay đổi chú thích ở biểu đồ (sgk)

3. Thay đổi vị trí của biểu đồ (sgk)

4. Thay đổi dạng biểu đồ (sgk)

C. Hoạt động luyện tập

Khởi động chương trình bảng tính Excel, mở bảng tính CacNuocASEAN.xlsx rồi tạo biểu đồ như hình sau

Giải vnen tin 7 bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Dưới đây là bảng số liệu hàng tồn kho của một công ty, người ta tạo một biểu đồ biểu diễn trực quan số lượng àng tồn kho của từng sản phẩm qua các năm. Em hãy tạo bảng tính HangTonKho. xlsx, sau đó tạo biểu đồ để được biểu đồ như hình dưới đây. Chia sẽ kết quả với bạn.

Giải vnen tin 7 bài 15: Chỉnh sửa biểu đồ

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Em hãy tìm hiểu cách xoá một biểu đồ và cách sao chép một biểu đồ vào một tệp văn bản (soạn thảo bằng Microsoft Word). Hãy chia sẻ với các bạn trong nhóm cách em tìm hiểu được.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 31 lượt xem
Chủ đề liên quan