Khi vẽ các hình học, em đã sử dụng những công cụ gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Khi vẽ các hình học, em đã sử dụng những công cụ gì?

HìnhCông cụMô tả cách dùng công cụ để vẽ được chính xác
Một điểm và một đường thẳng đi qua điểm đó
Một tam giác
Hai đường thẳng song song
Đường phân giác của một góc
Một hình tròn
Một tam giác và trực tâm của tam giác

Bài làm:

HìnhCông cụMô tả cách dùng công cụ để vẽ được chính xác
Một điểm và một đường thẳng đi qua điểm đóbút, thước kẻDùng bút chấm một điểm, sau đó dùng thước kẻ một đường thẳng đi qua điểm đó
Một tam giácbút, thước kẻĐặt thước vẽ ba cạnh của tam giác
Hai đường thẳng song songBút, thước kẻVẽ một đường thẳng, dịch thước xuống vẽ tiếp một đường thẳng tương tự như đường thẳng thứ nhất
Đường phân giác của một gócBút, thước kẻTừ 1 điểm vẽ hai đường thẳng cắt nhau. Từ góc được tạo thành vẽ một đường thẳng chia góc đó thành hai góc bằng nhau.
Một hình trònCompaMở compa ra, vẽ vòng tròn theo chiều kim đồng hồ.
Một tam giác và trực tâm của tam giácbút, thước kẻVẽ tam giác và ba đường phân giác. Điểm cắt ở ba đường phân giác chính là trực tâm.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021