Hãy đọc và quan sát các hình dưới đây để trả lời câu hỏi: Hãy dự đoán xem hàng tiêu đề của bảng “Hoá đơn (GTGT) dịch vụ viễn thông” trong hình sau đây được định dạng nhờ nút lệnh căn biên nào?

  • 1 Đánh giá

3. Căn biên dữ liệu trong các ô của bảng

Hãy đọc và quan sát các hình dưới đây để trả lời câu hỏi:

Hãy dự đoán xem hàng tiêu đề của bảng “Hoá đơn (GTGT) dịch vụ viễn thông” trong hình sau đây được định dạng nhờ nút lệnh căn biên nào?

Bài làm:

  • Nội dung trong các ô của bảng thường được căn biên thích hợp, đặc biệt là khi một số cột và hàng của bảng được thay đổi kích thước
  • Nhóm lệnh Alignment trong bảng chọn Table Tools -> Layout có 9 nút lệnh căn biên cho dữ liệu trong ô của bảng. Các nút lệnh này được phóng to và thể hiện trong hình sau:

Giải vnen tin 7 bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng

  • Hàng tiêu đề của bảng “Hoá đơn (GTGT) dịch vụ viễn thông” trong hình trên của đề bài được định dạng nhờ nút lệnh căn biên giữa.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN