Giải vnen tin 7 bài 4: Thực hành tổng hợp

 • 1 Đánh giá

Giải bài 4: Thực hành tổng hợp - Sách VNEN tin học lớp 7 trang 24. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động khởi động

Hãy quan sát tờ thông báo (hình bên) và cho biết những đối tượng trong đó (băng-rôn, chiếc huy chương…) thuộc loại nào: bảng biểu, Picture, Shapes, SmartArt…?

Giải vnen tin 7 bài 4: Thực hành tổng hợp

Trả lời:

Các đối tượng trong tờ thông báo thuộc loại đối tượng là:

 • Băng-rôn: Shapes
 • Những chiếc huy chương: Picture
 • Hai biểu đồ: SmartArt
 • Bảng biểu: Table

B. Hoạt động hình thành kiến thức

 • Bước 1. Chèn hình tờ giấy: Nháy insert —> Shapes —> chọn tượng phù hợp;

Giải vnen tin 7 bài 4: Thực hành tổng hợp

 • Bước 2. Chèn hình tắm băng-rôn: Nháy lnsert —> Shapes —> chọn biểu tượng phủ hợp trong phần Stars and Banners. Nháy nút phải chuột vào đối tượng, chọn Add Text, gõ dòng chữ “Trường THCS Quyết Thắng Cuộc thi Olympic”. Điều chỉnh vị trí và kích thước hình cho phù hợp;

Giải vnen tin 7 bài 4: Thực hành tổng hợp

 • Bước 3. Chèn mũi tên biểu diễn lịch thí đấu: Nháy Insert —>SmartArt —> chọn mục Process —> chọn biểu tượng phù hợp, sau đó nhập ba nội dung văn bản;
 • Bước 4. Chèn hình ảnh ba tắm huy chương: khởi động trình duyệt Google Chrome, truy cập địa chỉ www.google.com, gõ “huy chương”, nháy chuột vào mục lmages, tìm hình ảnh phủ hợp, nháy nút phải chuột, chọn Copy lmage. Quay về màn hình làm việc của Word, nhắn tổ hợp phím Ctrl+V. Chỉnh sửa kích thước hình cho phù hợp;

Giải vnen tin 7 bài 4: Thực hành tổng hợp

 • Bước 5. Vẽ bục trao huy chương: Nháy Insert —> Shapes —>chọn biểu tượng phù hợp trong phần Basic Shapes. Lặp lại ba lần để có ba khối hộp chữ nhật, sau đó điều chỉnh kích thước cao thấp cho phù hợp

Giải vnen tin 7 bài 4: Thực hành tổng hợp

 • Bước 6. Đễ nhập bằng danh sách vận động viên, nháy chuột vào bảng chọn Insert, chọn Text Box —> Simple Text Box.
 • Nháy chuột vào bên trong hộp Text Box, nháy chuột vào bảng chọn Insert, chọn Table, chọn kích thước bảng là 7 hàng, 6 cột. Sau đó nhập nội dung văn bản, định dạng lại cỡ chữ, kiểu đường biên bao quanh bảng
 • Bước 7. Đễ tạo màu nền hãy chọn hàng cần tô, nháy nút phải chuột —> Table Properties—> Borders and Shading —>Shading, nhảy chuột vào mũi tên bên phải mục Fill để chọn màu cần tô.
 • Bước 8. Tới đây em đã có tất cả các hình vẽ và bảng biểu. Công việc cuối cùng là chỉnh lại kích thước và đặt lại thuộc tính cho các đối tượng. Nháy đúp chuột vào đối tượng, chọn Wrap Text —> In Front of Text đế đối tượng không bị xê dịch làm sai lệch vị trí. Sau cùng em nên nhóm tắt cả các đối tượng lại thành một nhóm.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. Hoạt động luyện tập

Trong bước 6 ở Hoạt động luyện tập, chúng ta đã sử dụng hộp Text Box để đưa một bảng biểu hay một đoạn văn bản tới vị trí xác định trên trang giấy. Em có thể vận dụng phương pháp đó để tạo hình bên được không? Nếu được, hãy chia sẻ với bạn bè và báo cáo với thầy cô giáo.

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

Ở hoạt động vận dụng em đã biết cách sửu dụng hộp Text Box để đưa một đoạn văn bản tới vị trí xác định trên trang văn bản. Em có thể vận dụng phương pháp đó để vẽ hình sau được không? Nếu được hãy chia sẻ kết quả với bạn.

Giải vnen tin 7 bài 4: Thực hành tổng hợp

=> Xem hướng dẫn giải


 • 26 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN