Hãy đọc nội dung sau đây, tìm hiểu cách sử dụng hàm IF để tính toán một cách tự động theo công thức

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

Hãy đọc nội dung sau đây, tìm hiểu cách sử dụng hàm IF để tính toán một cách tự động theo công thức

Bài làm:

Hàm IF viết theo quy tắc: IF (điều kiện, biểu thức 1, biểu thức 2). Khi đó:

+ Nếu điều kiện đúng thì giá trị của hàm IF sẽ nhận giá trị biểu thức 1.

+ Ngược lại, nếu điều kiện sai thì hàm IF sẽ nhận giá trị của biểu thức 2.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021