Trong hai ô A2 và B2 của trang tính tương ứng chứa các số 4.25 và 3.14, còn ô C2 có công thức = A2 + B2 và hiển thị kết quả đúng là 7.39. Hãy giải thích...

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Định dạng số

a. Hãy đọc nội dung dưới đây để biết về các kiểu định dạng số và cách thực hiện thao tác định dạng số trong bảng tính (sgk)

b. Trong hai ô A2 và B2 của trang tính tương ứng chứa các số 4.25 và 3.14, còn ô C2 có công thức = A2 + B2 và hiển thị kết quả đúng là 7.39. Hãy giải thích tại sao sau khi chọn hai ô A2 và B2 rồi nháy nút lệnh Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN để bỏ hết các chữ số thập phân trong hai ô này, nhưng kết quả ở ô C2 không thay đổi.

Bài làm:

Kết quả ở ô C2 không thay đổi bởi vì nút lệnh Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN chỉ làm ẩn đi chữ số chứ không làm thay đổi giá trị của ô nên kết quả của ô C2 vẫn được giữ nguyên.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN