Các chế độ xem bảng tính có thể chọn nhanh từ thanh trạng thái ở cạnh dưới bên phải cửa sổ ứng dụng của Excel. Nếu em muốn tìm hiểu...

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Chọn nhanh các chế độ xem bảng tính

Các chế độ xem bảng tính có thể chọn nhanh từ thanh trạng thái ở cạnh dưới bên phải cửa sổ ứng dụng của Excel. Nếu em muốn tìm hiểu thanh điều khiển này. Hãy thử chọn nút lệnh trên nó và quan sát kết quả rồi điền vào chỗ trống (...) trong hình dưới đây. Hãy so sánh kết quả thực hiện của mình với các bạn khác trong lớp (nếu các bạn cũng khám phá thanh điều khiển này).

Giải vnen tin 7 bài 16: Trình bày và in bảng tính

Bài làm:

Giải vnen tin 7 bài 16: Trình bày và in bảng tính

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN