Hãy so sánh cách trình bày thông tin về Những bộ phim hay giữa hai bảng tính sau:

 • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Hãy so sánh cách trình bày thông tin về Những bộ phim hay giữa hai bảng tính sau:

Giải vnen tin 7 bài 4: Căn biên dữ liệu trong bảng tính

Bảng tính 1

Giải vnen tin 7 bài 4: Căn biên dữ liệu trong bảng tính

Bài làm:

Quan sát bảng tính 1 và bảng tính 2 chúng ta có thể thấy được sự giống và khác nhau của 2 bảng tính:

 • Giống nhau:
  • 2 bảng tính đều được trình bày trên Excel
  • Nội dung của 2 bảng tính đều giống nhau.
  • Số dòng và số cột dùng giữa 2 bảng tính đều giống nhau.
 • Khác nhau:
  • Bảng tính 1 thì tên tiêu đề “NHỮNG BỘ PHIM HAY” không được căn giữa bảng còn bên bảng tính 2 thì tiêu đề trên được căn giữa bảng tính.
  • Nội dung của các ô bên bảng tính 1 không được căn chỉnh nên nhìn không được đẹp như bên bảng tính 2. Nội dung bên bảng tính 2 thì được căn chỉnh phù hợp với các hàng và cột nên dễ nhìn và tạo thiện cảm hơn.
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN