Muốn quản lí và xử lí dữ liệu được lưu trong bảng tính, trước tiên là phải hiểu được các thành phần cơ bản của trang tính...

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Các thành phần cơ bản của trang tính

a. Muốn quản lí và xử lí dữ liệu được lưu trong bảng tính, trước tiên là phải hiểu được các thành phần cơ bản của trang tính. Hãy đọc nội dung sau đây để tìm hiểu về các thành phần cơ bản đó.

b. Hãy chọn phương án đúng

Trong màn hình làm việc của một chương trình bảng tính:

(A) Để kích hoạt một ô, ta nhấn đúp chuột vào ô đó.

(B) Trang tính được chia thành các cột và các hàng.

(C) Địa chỉ một ô là một cặp viết theo thứ tự tên hàng rồi đến tên cột.

(D) Địa chỉ của ô được hiển thị ở thanh công thức.

Bài làm:

a. Tìm hiểu thành phần trang tính:

Giải vnen tin 7 bài 2: Các thành phần cơ bản của trang tính

b. Trong màn hình làm việc của một chương trình bảng tính:

Đáp án: (B) Trang tính được chia thành các cột và các hàng.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN