Giải vnen tin 7 bài 6: Thao tác với bảng tính

  • 1 Đánh giá

Giải bài 6: Thao tác với bảng tính - Sách VNEN tin học lớp 7 trang 56. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Một số cột đầu tiên và một số hàng đầu tiên của bảng tính Hồ sơ lớp 7A được trình bày trong hình sau. Từ một bảng sao của cột tính này, cô Kiều trang muốn sửa lại nó để tạo ra bảng Trích yếu hồ sơ lớp 7A.

Giải vnen tin 7 bài 6: Thao tác với bảng tính

Bản sao bảng tính Hồ sơ lớp 7A cần được sửa lại theo cấu trúc như sau:

(1) Xoá tất cả các cột, từ cột Quê quán trở đi.

(2) Chèn thêm cột mới trước cột Điện thoại liên lạc để ghi thông tin về Nơi ở hiện nay.

(3) Xoá học sinh Ng. T Bích Phương ra khỏi danh sách vì bạn này đã chuyển trường

(4) Chèn thêm hai học sinh mới là Nguyễn Hồng Hạnh và Lê Ngọc Hân trước bạn Kim Ngọc Hiệp

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Chèn thêm hoặc xoá cột hàng của bảng tính

a. Hãy đọc nội dung sau đây để biết thực hiện các thao tác chèn, xoá cột và hàng (sgk)

b. Làm bài tập sau:

Bạn Dũng chọn hàng 5 rồi nháy chọn nút lệnh Tin học 7 VNEN Bài 6: Thao tác với bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN điều gì sẽ xảy ra

(A) Một hàng trống sẽ dược chèn vào sau hàng 5

(B) Một hàng trống sẽ được chèn vào trước hàng 5

=> Xem hướng dẫn giải

2. Sao chép dữ liệu hoặc công thức

Hãy đọc nội dung sau đây để biết thao tác thực hiện sao chép dữ liệu hoặc công thức

3. Di chuyển dữ liệu hoặc công thức

Để di chuyển dữ liệu hay công thức từ một hay một nhóm ô tính sang vị trí mới ta cũng thực hiện năm bước như đối với sao chép dữ liệu nhưng khác ở bước 1: Thay vì nháy chọn nút Copy ta sẽ chọn nút Cut.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1. Trang 60 sgk vnen tin học 7

Bài thực hành số 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 61 sgk vnen tin học 7

Bài thực hành số 2

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Hãy đọc tình huống dưới đây để trả lời các câu hỏi. Sau đó hãy chia sẻ với bạn bè vào báo cáo với thầy cô giáo.

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Hầu hết các thao tác trên bảng tính như sao chép, di chuyển, chèn, xoá cột hoặc hàng đều có thể sử dụng các bảng chọn động thông minh. Những người thường xuyên phải dùng chương tình bảng tính trong công việc của mình rất thích thao tác bằng nút phải chuột

=> Xem hướng dẫn giải


  • 194 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021