Hãy trình bày các thao tác cần tiến hành để giúp người quản lí bảng “Doanh mục hàng nhập” thực hiện các công việc sau:

  • 1 Đánh giá

5. Chọn các đối tượng của bảng

a. Để chọn các đối tượng của bảng bao gồm ô, hàng, cột và cả bảng. Mọi thao tác với một hoặc một nhóm đối tượng nào đó của bảng luôn bắt đầu bằng việc chọn chúng. Hãy đọc nội dung sau đây để biết cách thực hiện thao tác chọn các đối tượng của bảng.

b. Hãy trình bày các thao tác cần tiến hành để giúp người quản lí bảng “Doanh mục hàng nhập” thực hiện các công việc sau:

  • Xoá đồng thời tất cả các mặt hàng “thước kẻ”
  • Xoá hai cột cuối cùng của bảng hàng nhập.
  • Thêm cột “Giá Bán” vào cuối bảng

Giải vnen tin 7 bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng

Bài làm:

- Bước 1: Tạo bảng chọn Insert -> Table sau đó chọn số hàng và số cột theo yêu cầu đề bài là 6 hàng và 7 cột. Sau đó điền nội dung vào bảng bằng cách nhấp chuột vào từng ô trên bảng để ghi nội dung.

Giải vnen tin 7 bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng

- Bước 2: Để xoá đồng thời tất cả các mặt hàng “thước kẻ” ta giữ chuột và bôi đen 2 dòng có mặt hàng là thước kẻ. Sau khi bôi đen xong thì tự động sẻ hiển thị lên một bản ghi nhỏ các bạn di chuột đến Delete chọn Delete Rows thì tự động 2 bản ghi sẽ được xoá

Giải vnen tin 7 bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng

- Bước 3: Để xoá 2 hàng cuối cùng các bạn làm tương tự như phần của Bước 2

- Bước 4: Để thêm một cột “Giá bán” vào cuối bảng thì có nhiều cách để chèn một cột vào bảng. Bạn có thể thực hiện như sau, bôi đen cột cuối cùng, sau đó nháy chuột chọn Insert Right

Giải vnen tin 7 bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021