Giải vnen tin 7 bài 7: Địa chỉ ô tính khi sao chép và di chuyển công thức

  • 1 Đánh giá

Giải bài 7: Địa chỉ ô tính khi sao chép và di chuyển công thức - Sách VNEN tin học lớp 7 trang 63. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Bảng tính dưới đây có ba cột Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh tương ứng là điểm thi học kì của các bạn học sinh tiêu biểu lớp 7A. Tuy nhiên, cột Tổng điểm của ba môn này chưa được tính.

Giải vnen tin 7 bài 7: Địa chỉ ô tính khi sao chép và di chuyển công thức

1. Nhóm em hãy đề xuất công thức tính giá trị cho cột Tổng điểm

2. Tổng điểm theo công thức của nhóm em có được tự động tính lại mỗi khi thay đổi điểm các môn không?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu địa chỉ ô tính khi sao chép công thức

a. Khi sao chép công thức từ một ô tính đến các ô tính khác thì địa chỉ ô trong công thức tại các ô tính này có còn đúng nữa không? Hãy đọc nội dung dưới để có câu trả lời (Sgk)

b. Làm bài tập sau để xác định địa chỉ ô tính khi sao chép công thức:

+ Kết quả sau khi Nam thực hiện là:

Giải vnen tin 7 bài 7: Địa chỉ ô tính khi sao chép và di chuyển công thức

2. Tìm hiểu địa chỉ ô tính khi di chuyển công thức

a. Hãy đọc nội dung dưới đây để biết kết quả di chuyển công thức và cách thực hiện thao tác di chuyển công thức (sgk)

b. Làm bài tập sau để xác định di chuyển công thức hay chèn cột là cách thực hiện đúng

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 66 sgk vnen tin học 7

Bài thực hành số 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 66, 67 sgk vnen tin học 7

Bài thực hành số 2.

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Đổi độ Celsius () sang độ Fahrenheit ($0^{F}$)

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Em có thể dự đoạn và giải thích nguyên nhân của hiện tượng này được không? Nếu được, hãy chia sẻ ý kiến của em.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 23 lượt xem
Chủ đề liên quan