Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 2

  • 1 Đánh giá

Giải bài: Thực hành tổng hợp 2 - Sách VNEN tin học lớp 7 trang 102. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Bạn Minh đã sử dụng chương trình bảng tính để ghi lại các cuộc gọi đến và đi như hình dưới đây. Hãy thảo luận để giúp Minh các việc sau:

Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 2

1. Để xem cuộc gọi nào gọi mất nhiều thời gian, Minh muốn sắp xếp các cuộc gọi theo thời gian gọi (cột E) giảm dần

2. Để xem các cuộc gọi theo thứ tự thời gian cuộc gọi, Minh muốn sắp xếp các cuộc gọi theo thứ tự ngày gọi (cột B), trong cùng một ngày các cuộc gọi lại được sắp xếp theo thời gian gọi (cột C)

3. Minh muốn xem các cuộc gọi đến

4. Minh muốn tim ra ba cuộc gọi có thời gian gọi lâu nhất.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động luyện tập

Thực hiện những thao tác sau để hoàn thành yêu cầu trong Hoạt động khởi động

(1) Tạo bảng tính CuocGoi.xlsx

(2) Sắp xếp các cuộc gọi theo thời gian gọi (cột E) giảm dần

  • Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột E cần sắp xếp dữ liệu
  • Bước 2: Mở bảng chọn Data, rồi nháy chuột vào

Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 2

Tuy nhiên, ta thấy cột STT bị thay đổi, cần đánh lại thứ tự của cột này.

(3) Sắp xếp các cuộc gọi theo thứ tự thời gian thực hiện cuộc gọi (ngày gọi, giờ gọi)

  • Bước 1: Chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp là vùng B3:F9
  • Bước 2: Mở bảng chọn Data, nháy Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 2 hộp thoại Sort hiện ra

Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 2

  • Bước 3: Tại khung Column, chọn cột cần sắp xếp là cột Ngày gọi, tại khung Oder chọn Oldest to Newest.
  • Bước 4: Nháy Add Level, tại khung Column chọn cột cần sắp xếp tiếp theo là cột giờ gọi, tại khung Oder chọn Smallest to Largest. Nháy Ok.

(4) Lọc ra các cuộc gọi đến

Bước 1: Chuẩn bị

- Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc, chọn ô F4 chẳng hạn.

- Mở bảng chọn Data, nháy nút lệnh Filter.

Sau bước này em sẽ thấy các mũi tên xuất hiện cạnh các tiêu đề cột.

Bước 2: Lọc

Nháy nút Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 2 bên phải tiêu đề cột Loại cuộc gọi

Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 2

Bỏ chọn Gọi đi, kết quả nhận được như sau

Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 2

(5) Lọc ra các cuộc gọi có thời gian gọi nằm trong ba thời gian gọi nhiều nhất.

Lưu ý: Phải hủy lọc trước khi thực hiện việc đặt lọc khác.

Bước 1: Chuẩn bị

- Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc, chọn ô F4 chẳng hạn

- Mở chọn Data, nháy nút lệnh Filter

Bước 2: Lọc

Nháy nút Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 2 bên phải tiêu đề cột Thời gian (giây), chọn Number Filters -> Top 10.

Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 2

Nhập giá trị 3 vào ô ở giữa để lựa chọn các hàng chứa các cuộc gọi có thời gian gọi là ba giá trị lớn nhất.

Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 2

C. Hoạt động vận dụng

Để giúp cô giáo chủ nhiệm chọn ra một học sinh tiêu biểu của tổ về mặt học tập, tiêu chí được xét là tổng điểm các môn Toán, Ngữ văn, Tin học cao nhất trong tổ. Em có thể lập bảng tính và sử dụng công thức tương ứng để tính tổng điểm của từng học sinh, sau đó thực hiện thao tác sắp xếp để xác định bạn nào đạt tiêu chí này được không? Nếu được em hãy thực hiện và chia sẻ với bạn.

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

Sử dụng hàm MAX (hoặc MIN) với dữ liệu trong một cột nào đó sẽ cho kết quả là giá trị lớn nhất (hoặc giá trị nhỏ nhất) của dữ liệu trong cột đó. Theo em, việc sử dụng hàm như thế có tương đương với việc sử dụng lệnh lọc ra giá trị lớn nhất (hoặc giá trị nhỏ nhất) trong cột đó hay không? Hãy bày tỏ quan điểm của em với bạn bè mình.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 25 lượt xem
Chủ đề liên quan