Em biết cách làm hình ảnh của hình đã vẽ chuyển động không? Em có muốn sử dụng phần mềm giúp em vẽ các hình hình học...

  • 1 Đánh giá

2. Em biết cách làm hình ảnh của hình đã vẽ chuyển động không?

3. Em có muốn sử dụng phần mềm giúp em vẽ các hình hình học một cách chính xác và nhanh chóng không?

Bài làm:

2. Hiện tại, em chưa biết cách làm hình ảnh của hình đã vẽ chuyển động

3. Em rất muốn sử dụng phần mềm để có thể giúp em vẽ các hình hình học một cách chính xác và nhanh chóng

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN