Em có thể tạo hình vẽ bên bằng các công cụ đã học không? Word cung cấp một công cụ tiện dụng là Cycle trong SmartArt.

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi và mở rộng

Khám phá một số hình mẫu khác của SmartArt

Em có thể tạo hình vẽ bên bằng các công cụ đã học không? Word cung cấp một công cụ tiện dụng là Cycle trong SmartArt.

Hãy tìm hiều và vẽ hình bên nhờ công cụ Cycle sau đó chia sẻ với bạn bè.

Giải vnen tin 7 bài 2: Vẽ hình trong văn bản

Bài làm:

Để chèn được đối tượng trên vào phần soạn thảo văn bản ta chọn Insert -> SmartArt

Sau đó ta chọn vào mục Cycle tìm đến đối tượng như yêu cầu đề bài rồi nhấn OK

Giải vnen tin 7 bài 2: Vẽ hình trong văn bản

+ Để chèn phần văn bản chúng ta soạn thảo rồi ghi nội dung vào bảng Type your text here

Giải vnen tin 7 bài 2: Vẽ hình trong văn bản

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021