Màn hình làm việc của Exel có nhiều thành phần giống với màn hình của Word. Hãy thảo luận để phát hiện những đặc trưng...

  • 1 Đánh giá

2. Chương trình bảng tính Microsoft Exel

a. Tìm hiểu màn hình làm việc bảng tính Exel (sgk)

b. Màn hình làm việc của Exel có nhiều thành phần giống với màn hình của Word. Hãy thảo luận để phát hiện những đặc trưng của màn hình làm việc của Excel mà không có trong màn hình làm việc của Word.

Bài làm:

So sánh sự khác nhau giữa các dải lệnh của Excel với Word: trong Word dải lệnh thứ 4 (tính từ trái sang phải) là References và Mailings nhưng trong Excel không có 2 dải lệnh này, thay vào đó là 2 dải lệnh Formulas và Data

  • Dải lệnh của Word:

Giải vnen tin 7 bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính

  • Dải lệnh của Exel:

Giải vnen tin 7 bài 1: Làm quen với chương trình bảng tính

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN