Quan sát bảng điểm khảo sát lớp 7A sau khi được sắp xếp tăng dần theo cột Điểm trung bình ở hoạt động hình thành kiến thức,...

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Quan sát bảng điểm khảo sát lớp 7A sau khi được sắp xếp tăng dần theo cột Điểm trung bình ở hoạt động hình thành kiến thức, cột STT cũng bị thay đổi theo. Cô giáo chủ nhiệm muốn nhận được bảng điểm sắp xếp theo cột Điểm trung bình nhưng dữ liệu trong cột STT vẫn được đánh số thứ tự từ 1. Em hãy tìm hiểu và trao đổi với bạn bè để thực hiện yêu cầu đó.

Bài làm:

Để có thể làm được theo yêu cầu của đề bài: Đầu tiên các bạn vẫn sắp xếp Điểm trung bình từ thấp đến cao. Sau đó để có thể sửa đổi cột STT theo yêu cầu thì các bạn có thể nhập lại nội dung số thứ tự cho cột STT là sẽ được.

Kết quả có được là:

Giải vnen tin 7 bài 12: Sắp xếp dữ liệu

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021