Giải vnen tin 7 bài 3: Bước đầu trình bày bảng tính

  • 1 Đánh giá

Giải bài 3: Bước đầu trình bày bảng tính - Sách VNEN tin học lớp 7 trang 38. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát một trang tính lưu danh sách một số bộ phim hay dành cho thiếu nhi như hình bên:

Giải vnen tin 7 bài 3: Bước đầu trình bày bảng tính

Hãy cho biết có những kiểu dữ liệu nào trong bảng sau đây đã được nhập vào trang tính (Hãy đánh dấu x vào ô nếu có dữ liệu kiểu tương ứng)

Giải vnen tin 7 bài 3: Bước đầu trình bày bảng tính

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng (Sgk)

b. Việc điều chỉnh độ cao của hàng cũng rất cần thiết, ví dụ như để hiển thị dữ liệu hợp lí trong các ô trong hàng tiêu đề của bảng tính. Thao tác điều chỉnh độ cao của hàng (tăng hay giảm) cũng được thực hiện tương tự như việc thao tác chỉnh độ rộng của cột.

Hãy trình bày hai thao tác cần thực hiện để tăng độ cao của hàng tiêu đề trong bảng danh sách bạn bè như trong hình sau:

Giải vnen tin 7 bài 3: Bước đầu trình bày bảng tính

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tự động ngắt xuống dòng khi vượt quá độ rộng của cột

a. Hãy đọc nội dung dưới đây để biết ý nghĩa và cách điều chỉnh dữ liệu tự ngắt xuống dòng trong một ô tính (sgk)

b. Bạn Dũng nhập tên một bộ phim vào một ô tính, chẳng hạn Kung Fu Panda 3. Sau khi gõ xong hai từ Kung Fu. Dũng thấy rằng độ rộng còn lại của ô không đủ cho dộ dài của hai từ tiếp theo và nhấn Enter xuống hàng với ý định gõ nốt hai từ Panda 3. Bạn Dũng nhận được kết quả như thế nào?

(A) Cả cụm từ Kung Fu Panda 3 được nhập vào ô tính và được ngắt xuống hàng

(B) Chỉ có hai từ Kung Fu được nhập vào ô tính

(C) Cả cụm từ Kung Fu Panda 3 được nhập vào ô tính nhưng không được ngắt xuống hàng

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 43 sgk vnen tin học 7

Hãy tạo bảng tính đầu tiên của nhóm em (Bảng tính Danh sách bạn bè)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 43 sgk vnen tin học 7

Hãy thực hành theo các yêu cầu sau để biết cách mở bảng tính đã có, bổ sung dữ và chỉnh sửa bảng tính khi cần thiết

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Bạn Dũng đã tạo bảng tính Diện tích các đại dương trên Trái Đất như hình dưới đây:

Giải vnen tin 7 bài 3: Bước đầu trình bày bảng tính

Nếu có thể em hãy cho biết bạn Dũng đã thực hiện các công việc nào dưới đây:

(A) Điểu chỉnh độ rộng của một số cột trong bảng tính

(B) Điểu chỉnh độ cao của một số hàng trong bảng tính

(C) Quy định dữ liệu trong một ô tính tự ngắt xuống dòng

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Hãy tìm hiểu và thu thập một số thông tin theo một số chủ đề nào đó ở trong gia đình hoặc ở địa phương và trình bày lại các thông tin đó dưới dạng các bảng tính.

2. Hãy chia sẽ kết quả thu thập thông tin cũng như các bảng tính đó cho bàn bè cùng biết.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 53 lượt xem
Chủ đề liên quan