Giải vnen tin 7 bài 12: Sắp xếp dữ liệu

  • 1 Đánh giá

Giải bài 12: Sắp xếp dữ liệu - Sách VNEN tin học lớp 7 trang 91. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Dưới đây là bảng điểm khảo sát của lớp 7A, em hãy trao đổi với bạn bè để giúp cô giáo chủ nhiệm lớp có những thông tin sau:

a. Tìm điểm trung bình cao nhất của cả lớp.

b. Chọn ra 5 bạn có điểm trung bình cao nhất để trao thưởng.

Giải vnen tin 7 bài 12: Sắp xếp dữ liệu

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

(tham khảo sgk)

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 94 sgk Vnen tin học 7

Bài thực hành số 1

Khởi động chương trình bảng tính Excel, mở bảng tính DiemKhaoSat.xlsx, thực hiện các thao tác sắp xếp tăng dần (hoặc giảm dần) theo điểm từng môn Toán (hoặc môn Ngữ văn)

Giải vnen tin 7 bài 12: Sắp xếp dữ liệu

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 95 sgk vnen tin học 7

Bài thực hành số 2

Khởi động chương trình bảng tính NhungBoPhimHay.xlsx

a. Thực hiện các thao tác sắp xếp tăng dần theo độ dài

b. Thực hiện các thao tác sắp xếp giảm dần theo thời điểm công chiếu

Giải vnen tin 7 bài 12: Sắp xếp dữ liệu

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Em có thể tìm hiểu về diện tích và dân số các nước Đông Nam Á bằng cách mở bảng tính CacNuocASEAN. xlsx rồi đưa ra

a. 3 nước có diện tích lớn nhất

b. 5 nước có dấn số ít nhất

c. Danh sách sắp xếp các nước theo trung bình số dân trên 1 km2 theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Sau đó em có thể báo cáo kết quả của mình vời thầy cô giáo

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Quan sát bảng điểm khảo sát lớp 7A sau khi được sắp xếp tăng dần theo cột Điểm trung bình ở hoạt động hình thành kiến thức, cột STT cũng bị thay đổi theo. Cô giáo chủ nhiệm muốn nhận được bảng điểm sắp xếp theo cột Điểm trung bình nhưng dữ liệu trong cột STT vẫn được đánh số thứ tự từ 1. Em hãy tìm hiểu và trao đổi với bạn bè để thực hiện yêu cầu đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem
Chủ đề liên quan