Xem sơ đồ tư duy ở trên, với mỗi hàng trong bảng dưới đây, em hãy điền vào cột bên phải sao cho phù hợp với nội dung (cùng hàng) ở cột bên trái

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Sơ đồ tư duy là gì?

2. Cách lập một sơ đồ tư duy đơn giản (sgk)

3. Làm bài tập

a. Một bạn đã dùng một sơ đồ tư duy (như ở hình dưới đây) để thể hiện kế hoạch hè của mình

Xem sơ đồ tư duy ở trên, với mỗi hàng trong bảng dưới đây, em hãy điền vào cột bên phải sao cho phù hợp với nội dung (cùng hàng) ở cột bên trái

Tên của chủ đề trung tâm (chủ đề chính)
Tên của các chủ đề phụ (triển khai từ ý của chủ đề chính)
Các ý chi tiết của chủ đề nhánh Ôn tập
Câu giải thích thêm cho chủ đề phụ Bơi (của chủ đề Học mới)

b. Hãy phối hợp với nhau để vẽ sơ đồ tư duy nhằm tóm tắt những kiến thức đã có của em về phần cứng của máy tính

c. Hãy nhìn lại sự phối hợp của nhóm khi làm câu b, bằng cách điền câu trả lời của nhóm em vào bảng sau:

Mô tả sự phối hợp của các thành viên trong nhóm khi vẽ sơ đồ tư duyKhông
Với cùng một chủ đề đang được quan tâm, một bạn nêu một số nhánh phụ, bạn khác nêu thêm nhánh phụ khác và bổ sung được cho sơ đồ đầy đủ hơn
Một bạn nêu chủ đề và một bạn khác triển khai chủ đề đó chi tiết hơn bằng cách nêu ra các chủ đề phụ
Một bạn nêu tất cả các nội dung và các bạn còn lại vẽ
Hình vẽ đang có đã gợi ra cho mỗi người những ý kiến, những chi tiết cần bổ sung thêm

Mỗi bạn vẽ một sơ đồ và sau đó ghép hai sơ đồ lại.

Hình vẽ đang có đã gợi ra cho hai bạn những thảo luận để xóa bớt nội dung nào đó, cần bổ sung thêm nội dung, cần triển khai chi tiết hơn một nội dung nào đó
Nhờ có sơ đồ mà các bạn bàn bạc và quyết định rằng những thông tin thể hiện ở đó đã đầy đủ cho chủ đề các bạn cần trình bày hay chưa

Bài làm:

Điền vào ô trống:

Tên của chủ đề trung tâm (chủ đề chính)Kế hoạch hè
Tên của các chủ đề phụ (triển khai từ ý của chủ đề chính)

+ Ôn tập

+ Tham gia hoạt động hè ở địa phương

+ Học mới

+ Giúp đỡ bố mẹ

Các ý chi tiết của chủ đề nhánh Ôn tập

+ Toán

+ Tiếng anh

+ Sinh vật

Câu giải thích thêm cho chủ đề phụ Bơi (của chủ đề Học mới)Đăng kí học lớp bắt đầu

Sơ đồ tư duy tóm tắt phần cứng máy tính

Giải vnen tin 7 bài 1: Sơ đồ tư duy

Hoàn thành bảng:

Mô tả sự phối hợp của các thành viên trong nhóm khi vẽ sơ đồ tư duyKhông
Với cùng một chủ đề đang được quan tâm, một bạn nêu một số nhánh phụ, bạn khác nêu thêm nhánh phụ khác và bổ sung được cho sơ đồ đầy đủ hơnx
Một bạn nêu chủ đề và một bạn khác triển khai chủ đề đó chi tiết hơn bằng cách nêu ra các chủ đề phụx
Một bạn nêu tất cả các nội dung và các bạn còn lại vẽx
Hình vẽ đang có đã gợi ra cho mỗi người những ý kiến, những chi tiết cần bổ sung thêmx

Mỗi bạn vẽ một sơ đồ và sau đó ghép hai sơ đồ lại.

x
Hình vẽ đang có đã gợi ra cho hai bạn những thảo luận để xóa bớt nội dung nào đó, cần bổ sung thêm nội dung, cần triển khai chi tiết hơn một nội dung nào đóx
Nhờ có sơ đồ mà các bạn bàn bạc và quyết định rằng những thông tin thể hiện ở đó đã đầy đủ cho chủ đề các bạn cần trình bày hay chưax
  • 32 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN