Em có thể tạo bảng tính HocSinhGioiKhoi7. xlsx để giúp nhà trường thống kê thông tin về số học sinh giỏi khối 7 như bảng sau được không?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Thực hiện các công việc sau:

(1) Khởi động chương trình bảng tính Exel, mở trang tính DiemKhaoSat. xlsx.

+ Để khởi động Exel chúng ta nhấp vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average) | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN sau đó chọn

DiemKhaoSat. xlsx để mở trang tính.

(2) Để đổi tên bảng tính thành DiemKhaoSatToanVanTin. xlsx

+ Đầu tiên các bạn tìm đến thư mục mà các bạn đã lưu DiemKhaoSat. xlsx.

- Ví dụ chúng ta lưu tại thư mục Download

Giải vnen tin 7 bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average)

+ Sau đó các bạn nhấp chuột phải vào bảng tính thì sẽ hiện lên hình ảnh:

Giải vnen tin 7 bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average)

+ Tiếp theo các bạn chọn vào Rename và đổi tên thành DiemKhaoSatToanVanTin. xlsx

Giải vnen tin 7 bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average)

+ Cuối cùng các bạn nhập dữ liệu thêm cho bảng theo yêu cầu của đề bài:

Giải vnen tin 7 bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average)

(3) Dùng hàm tính điểm trung bình cho từng học sinh trong cột Điểm trung bình.

  • Bước 1: Chọn ô F3.
  • Bước 2: Gõ dấu =.
  • Bước 3: Gõ hàm AVERAGE (C3:E3).
  • Bước 4: Nhấn Enter.

Giải vnen tin 7 bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average)

+ Sau khi có công thức ở ô F3 thì các bạn có thể sao chép đối với các ô theo cột F để tình điểm trung bình cho tất cả học sinh.

(4) Kết quả

Giải vnen tin 7 bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average)

D. Hoạt động vận dụng

Em có thể tạo bảng tính HocSinhGioiKhoi7. xlsx để giúp nhà trường thống kê thông tin về số học sinh giỏi khối 7 như bảng sau được không? Sau đó lập công thức tính toán vào các ô tương ứng trong cột D. Hãy gửi cho thầy cô giáo kết quả của mình.

Giải vnen tin 7 bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average)

Bài làm:

Bảng công thức:

Giải vnen tin 7 bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average)

+ Bảng kết quả:

Giải vnen tin 7 bài 8: Sử dụng các hàm để tính toán (Hàm Average)

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN