Giả sử nhà trường cần thông kê chi tiết về số học sinh giỏi khối 7 như bảng bên dưới. Em có thể giúp thầy cô giáo thay đổi bảng tính HocSinhGioiKhoi7. xlsx ...

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Giả sử nhà trường cần thông kê chi tiết về số học sinh giỏi khối 7 như bảng bên dưới. Em có thể giúp thầy cô giáo thay đổi bảng tính HocSinhGioiKhoi7. xlsx như hình minh hoạ rồi sử dụng các hàm đã biết để tính giá trị ở các ô tương ứng được không?

Giải vnen tin 7 bài 9: Sử dụng hàm để tính toán (Hàm SUM, MAX, MIN)

Bài làm:

- Bảng công thức để các bạn có thể thực hiện tính toán là:

Giải vnen tin 7 bài 9: Sử dụng hàm để tính toán (Hàm SUM, MAX, MIN)

- Kết quả:

Giải vnen tin 7 bài 9: Sử dụng hàm để tính toán (Hàm SUM, MAX, MIN)

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN