Em hãy lập bảng tính thống kê chiều cao, cân nặng rồi tính chỉ số khối cơ thể của các bạn trong tổ em theo mẫu:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

1. Em hãy lập bảng tính thống kê chiều cao, cân nặng rồi tính chỉ số khối cơ thể của các bạn trong tổ em theo mẫu:

Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 1

Bài làm:

Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 1

=> Trong bảng kết quả trên thì chỉ số BMI được tính theo công thức là: (cân nặng) / (chiều cao)

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021