Nếu sử dụng nút lệnh Format Painter để sao chép định dạng từ ô C4 đến các ô đích là C3 và C5 thì điều gì sẽ xảy ra đối với các ô tính từ đích này?

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

Nút lệnh Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN thuộc nhóm lệnh Clipboard trong dải Home dùng để sao chép thuộc tính định dạng. Trong một phần bảng tính dưới đây. Ô C4 đang chứa dữ liệu là số 8, được định dạng phông chữ Time New Roman, kiểu chữ đậm, màu chữ đỏ, màu nền xanh dương và có khung xung quanh

Nếu sử dụng nút lệnh Format Painter để sao chép định dạng từ ô C4 đến các ô đích là C3 và C5 thì điều gì sẽ xảy ra đối với các ô tính từ đích này?

Khi về nhà, em có thể tìm hiểu và làm thử để trả lời câu hỏi này. Hãy chia sẻ kết quả khám phá của mình cho các bạn cùng biết.

Bài làm:

Nút lệnh Tin học 7 VNEN Bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN thuộc nhóm lệnh Clipboard trong dải Home dùng để sao chép thuộc tính định dạng. Trong một phần bảng tính dưới đây. Ô C4 đang chứa dữ liệu là số 8, được định dạng phông chữ Time New Roman, kiểu chữ đậm, màu chữ đỏ, màu nền xanh dương và có khung xung quanh

Nếu sao chép từ ô C4 sang ô C3 ta có kết quả là:

Giải vnen tin 7 bài 10: Định dạng phông chữ và kẻ khung cho bảng tính

Lúc này ô C3 cũng bị ảnh hưởng bởi các thuộc tính của ô C4.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN