Giải vnen tin 7 bài 2: Các thành phần cơ bản của trang tính

  • 1 Đánh giá

Giải bài 2: Các thành phần cơ bản của trang tính - Sách VNEN tin học lớp 7 trang 33. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Dưới đây là bảng tính về lưu vực và lượng nước của một số sông ngòi ở Việt Nam. Hãy thảo luận trong nhóm em và cho biết:

1. Mỗi cột của bảng tính biểu thị thông tin gì?

2. Số 982 : 0 nằm ở ô là giao của cột nào với hàng nào của trang tính, và biểu thị thông tin gì?

3. Hàng thứ 5 của trang tính biểu thị thông tin gì?

Giải vnen tin 7 bài 2: Các thành phần cơ bản của trang tính

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Các thành phần cơ bản của trang tính

a. Muốn quản lí và xử lí dữ liệu được lưu trong bảng tính, trước tiên là phải hiểu được các thành phần cơ bản của trang tính. Hãy đọc nội dung sau đây để tìm hiểu về các thành phần cơ bản đó.

b. Hãy chọn phương án đúng

Trong màn hình làm việc của một chương trình bảng tính:

(A) Để kích hoạt một ô, ta nhấn đúp chuột vào ô đó.

(B) Trang tính được chia thành các cột và các hàng.

(C) Địa chỉ một ô là một cặp viết theo thứ tự tên hàng rồi đến tên cột.

(D) Địa chỉ của ô được hiển thị ở thanh công thức.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nhận dạng khối trong thanh trang tính

Hãy viết địa chỉ của các ô hoặc khối sau đây:

  • Ô tính nằm trên hàng 12 cột E.
  • Ô tính trong hình chữ nhật có hai đỉnh là các ô E10 và C6
  • Tất cả các ô tính thuộc cột C
  • Tất cả các các ô tính thuộc các cột A, B, C

=> Xem hướng dẫn giải

3. Nhập dữ liệu vào trang tính (sgk)

C. Hoạt động luyện tập

Nhập dữ liệu vào bảng tính và quan sát kết quả:

(1) Mở chương trình bảng tính Exel

(2) Dùng chuột chọn một ô tính bất kì, gõ một số rồi nhấn phím Enter. Ví dụ chọn ô tính B2 rồi gõ số 1992 và nhấn phím Enter

(3) Dùng phím mũi tên di chuyển đến một ô tính khác và gõ một văn bản bất kì rồi nhấn phím Enter. Ví dụ, di chuyển đến ô tính E2 rồi nhập văn bản Aladdin và cây đèn thần và nhấn phím Enter.

(4) Thử nhập thêm dữ liệu dạng số và dạng văn bản cho một số ô tính khác theo các cách trên đây.

(5) Dùng chuột hoặc phím mũi tên để chọn lại các ô đã nhập dữ liệu. Đối với từng ô đã chọn, hãy cho biết nội dung trong hộp tên và thanh công thức.

(6) Ghi lại bảng tính với tên tệp là Lam quen voi bang tinh.xlsx

(7) Đóng chương trình bảng tính Exel

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Hai bảng tính ở hình a và hình b tương ưng là hai cách tổ chức, lưu trữ thông tin về lưu vực và tổng lượng nước của một số sông ngòi ở Việt Nam. Nếu em thấy sự khác nhau giữa cách tổ chức thông tin của hai bảng tính này, hãy chia sẻ điều đó với bạn.

Giải vnen tin 7 bài 2: Các thành phần cơ bản của trang tính

Giải vnen tin 7 bài 2: Các thành phần cơ bản của trang tính

b. Lưu lượng nước của một số sông ngòi ở Việt Nam

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi và mở rộng

Lựa chọn các lệnh chi tiết hơn ở đâu?

Mỗi nhóm lệnh trên thanh Ribbon chỉ hiện thị các nút lệnh được sử dụng phổ biến.

Nếu nháy nút Tin học 7 VNEN Bài 1: Tìm kiếm và thay thế | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN nằm ở góc phải dưới của một nhóm lệnh, Exel sẽ mở ra một hộp thoại chứa tất cả các nút lệnh của nhóm đó để cho phép ta lựa chọn chi tiết và đầy đủ hơn.

Giải vnen tin 7 bài 2: Các thành phần cơ bản của trang tính

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN