Em có thể tìm hiểu về diện tích và dân số các nước Đông Nam Á bằng cách mở bảng tính CacNuocASEAN. xlsx, chẳng hạn đưa ra:

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Em có thể tìm hiểu về diện tích và dân số các nước Đông Nam Á bằng cách mở bảng tính CacNuocASEAN. xlsx, chẳng hạn đưa ra:

a. Các nước nằm trong năm nước có diện tích lớn nhất

b. Các nước có số dân nằm trong [50000,100000].

Chia sẻ kết quả của em với bạn.

Bài làm:

a.

Bước 1: Khởi động Exel bằng cách nhấp vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN sau khi chương trình được khởi động lên bạn chọn File -> Open rồi chọn đến bảng tính CacNuocASEAN. xlsx

Bước 2: Dùng chuột chọn cột Diện tích sau đó nhấn vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN trong dải Data thì lúc này sẽ có một nút mũi tên xuất hiện trong cột đó:

Giải vnen tin 7 bài 13: Lọc dữ liệu

Bước 3: Bạn nhấn vào nút mũi tên đó thì lúc nãy sẽ hiện lên một hộp thoại:

Giải vnen tin 7 bài 13: Lọc dữ liệu

Bước 4: Bạn chọn vào Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN thì lúc này sẽ lại có một hộp thoại thông báo nữa hiện lên:

Giải vnen tin 7 bài 13: Lọc dữ liệu

+ Sau đó bạn chọn vào Top 10 thì lại có một hộp thoại nữa hiện lên:

Giải vnen tin 7 bài 13: Lọc dữ liệu

+ Tại đây bạn thay đổi số lượng để chọn ra top 5 nước có diện tích lớn nhất bạn muốn lấy:

Kết quả:

Giải vnen tin 7 bài 13: Lọc dữ liệu

b.

Bước 1: Dùng chuột chọn cột Dân số sau đó nhấn vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN trong dải Data thì lúc này sẽ có một nút mũi tên xuất hiện trong cột đó:

Giải vnen tin 7 bài 13: Lọc dữ liệu

Bước 2: Bạn nhấn vào nút mũi tên đó thì lúc nãy sẽ hiện lên một hộp thoại:

Giải vnen tin 7 bài 13: Lọc dữ liệu

Bước 3: Bạn chọn vào Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN thì lúc này sẽ lại có một hộp thoại thông báo nữa hiện lên:

Giải vnen tin 7 bài 13: Lọc dữ liệu

Bước 4: Bạn chọn vào Between sẽ có một hộp thoại nữa hiển thị lên:

Giải vnen tin 7 bài 13: Lọc dữ liệu

+ Sau đó bạn gõ khoảng theo yêu cầu của đề bài rồi nhấn OK

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN