Em có thể dự đoạn và giải thích nguyên nhân của hiện tượng này được không? Nếu được, hãy chia sẻ ý kiến của em.

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Em có thể dự đoạn và giải thích nguyên nhân của hiện tượng này được không? Nếu được, hãy chia sẻ ý kiến của em.

Bài làm:

Khi Nhân viên sơ suất xoá đi cột Số lượng thì cột Thành tiền bị lỗi bởi vì Thành tiền = (Số lượng* Đơn giá) cho nên khi mất đi cột Số lượng thì lúc này bảng tính sẽ không hiểu công thức nhập trước đó của chúng ta ở cột Thành Tiền nên nó sẽ bị báo lỗi.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN