Một bạn đã nhập (8+7)/2 vào ô E3 nhằm mục đích tính điểm trung bình của bạn Nguyễn Văn An. Em hãy thực hiện theo cách bạn làm vào cho biết nội dung hiển thị ở ô E3.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Sử dụng công thức để tính toán

a. Hãy đọc các nội dung sau đây để tìm hiểu cách sử dụng công thức tính toán trong bảng tính (sgk)

b. Một bạn đã nhập (8+7)/2 vào ô E3 nhằm mục đích tính điểm trung bình của bạn Nguyễn Văn An. Em hãy thực hiện theo cách bạn làm vào cho biết nội dung hiển thị ở ô E3.

Bài làm:

+ Sau khi thực hiện nhập (8+7)/2 vào ô E3 nhắm mục đích tính điểm trung bình của bạn Nguyễn Văn An ta có kết quả sau:

Giải vnen tin 7 bài 5: Tính toán đơn giản trên bảng tính

+ Nội dung của ô E3 vẫn giữ nguyên phép tính khi ta nhập vào.

Giải vnen tin 7 bài 5: Tính toán đơn giản trên bảng tính

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN