Em có thể dùng Excel để tính các số Fibonacci thứ nhất đến số Fibonacci thứ 50 theo hai mẫu dưới đây được không? Nếu được hãy chia sẻ với bạn bè của mình.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động vận dụng

Tạo dãy Fibonaccia

Em có thể dùng Excel để tính các số Fibonacci thứ nhất đến số Fibonacci thứ 50 theo hai mẫu dưới đây được không? Nếu được hãy chia sẻ với bạn bè của mình.

Bài làm:

Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 1

Để tạo được dãy Fibonacci ta có bảng công thức như hình bên dưới. Đầu tiên bạn phải tạo cho dãy Fibonacci 2 số bắt đầu là 1 và 1 theo cột B bên F(n) sau đó bắt đầu từ số thứ 3 thì các bạn gõ công thức định nghĩa của Fibonacci và sao chép để có thể tạo được bảng theo yêu cầu của đề bài:

Giải vnen tin 7 bài: Thực hành tổng hợp 1

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021