Sử dụng định dạng số có dấu phân tách hàng nghìn để định dạng tất cả các điểm số thống nhất có một chữ số phần thập phân và kết quả nhận được như sau:

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Làm bài thực hành sau:

(1) Mở tệp bảng tính Phieu diem ca nhan. xlsx

(2) Sử dụng định dạng số có dấu phân tách hàng nghìn để định dạng tất cả các điểm số thống nhất có một chữ số phần thập phân và kết quả nhận được như sau:

Giải vnen tin 7 bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính

(3) Các điểm số đang được định dạng số có dấu phân tách hàng nghìn. Chọn tất cả các điểm số và căn lề trái, giữa, phải theo cột và cho biết các dữ liệu đó có được căn biên theo các nút đó hay không?

(4) Chọn tất cả các điểm số và định dạng lại bằng cách nháy chọn nút lệnh Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN. Hãy cho biết các điểm số được định dạng lại như thế nào?

(5) Sử dụng hai nút lệnh Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN để quy định các điểm số có một chữ số sau phần thập phân.

(6) Các điểm số hiện đang được định dạng Number. Chọn tất cả các điểm số và căn lền trái, giữa, phải theo cột và cho biết các dữ liệu có được căn biên theo các nút đó hay không?

(7) Ghi lại tệp bảng tính và thoát khỏi chương trình bảng tính.

Bài làm:

(1) Mở tệp bảng tính Phieu diem ca nhan. xlsx

+ Để mở Excel bạn chọn vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN sau đó chờ Exel khởi động lên thì bạn sẽ chọn File -> Open sau đó chọn đến tệp Phieu diem ca nhan. xlsx mà bạn đã lưu trước đó.

(2)

Bước 1: Dùng chuột bôi đen hết bảng tính mà chúng ta cần thao tác:

Giải vnen tin 7 bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng

Giải vnen tin 7 bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính

Trên dải Home

Kết quả:

Giải vnen tin 7 bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính

(3)

Bước 1: Dùng chuột bôi đen hết các ô điểm số:

Giải vnen tin 7 bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính

Bước 2: Chọn vào các nút lệnh căn biên trên dải Home:

Giải vnen tin 7 bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính

Thì sau khi thực hiện ta thấy kết quả như sau:

Giải vnen tin 7 bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính

(4) Sau khi chọn lại tất cả các điểm số và định dạng lại bằng nút lệnh Tin học 7 VNEN Bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN thì lúc này các điểm đã thực hiện được căn biên.

Kết quả:

Giải vnen tin 7 bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính

Điểm lúc này đã được căn giữa các ô.

(5, 6)

Khi ở định dạng Number. Chọn Chọn tất cả các điểm số và căn lền trái, giữa, phải theo cột thì dữ liệu có được căn biên:

Kết quả:

Giải vnen tin 7 bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính

Dữ liệu trên bảng trên được căn biên giữa.

Giải vnen tin 7 bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính

Dữ liệu trên bảng trên được căn biên trái.

Giải vnen tin 7 bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính

Dữ liệu trên bảng trên được căn biên phải.

(7) Để lưu lại bảng tính bạn chọn File -> Save As hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + S

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN