Hầu hết các thao tác trên bảng tính như sao chép, di chuyển, chèn, xoá cột hoặc hàng đều có thể sử dụng các bảng chọn động thông minh.

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Hầu hết các thao tác trên bảng tính như sao chép, di chuyển, chèn, xoá cột hoặc hàng đều có thể sử dụng các bảng chọn động thông minh. Những người thường xuyên phải dùng chương tình bảng tính trong công việc của mình rất thích thao tác bằng nút phải chuột

Bài làm:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN