Khởi động chương trình bảng tính Excel, mở bảng tính Diemkhaosat.xlsx. Hãy lọc ra các bạn có điểm trung bình là một trong ba điểm cao nhất và các bạn có điểm trung bình là một trong hai điểm thấp nhất.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Lọc dữ liệu

Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn điều kiện nào đó. Chương trình bảng tính hỗ trợ thực hiện công việc này. Em hãy đọc nội dung sau đây và thực hiện theo hướng dẫn để tìm hiểu việc lọc dữ liệu.

2. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất)

Excel còn cung cấp nhiều kiểu lọc khác nhau, em hãy đọc nội dung dưới đây để tìm hiểu một số kiểu lọc chính.

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1 : Trang 101 sgk vnen tin học 7

Bài thực hành số 1

Khởi động chương trình bảng tính Excel, mở bảng tính Diemkhaosat.xlsx. Hãy lọc ra các bạn có điểm trung bình là một trong ba điểm cao nhất và các bạn có điểm trung bình là một trong hai điểm thấp nhất.

Bài làm:

Bước 1: Khởi động Exel bằng cách nhấp vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN sau khi chương trình được khởi động lên bạn chọn File -> Open rồi chọn đến bảng tính DiemKhaoSat. xlsx

Bước 2: Dùng chuột chọn cột Điểm trung bình sau đó nhấn vào biểu tượng Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN trong dải Data thì lúc này sẽ có một nút mũi tên xuất hiện trong cột đó:

Giải vnen tin 7 bài 13: Lọc dữ liệu

Bước 3: Bạn nhấn vào nút mũi tên đó thì lúc nãy sẽ hiện lên một hộp thoại:

Giải vnen tin 7 bài 13: Lọc dữ liệu

Bước 4: Bạn chọn vào Tin học 7 VNEN Bài 13: Lọc dữ liệu | Hay nhất Giải bài tập Tin học 7 VNEN thì lúc này sẽ lại có một hộp thoại thông báo nữa hiện lên:

Giải vnen tin 7 bài 13: Lọc dữ liệu

+ Sau đó bạn chọn vào Top 10 thì lại có một hộp thoại nữa hiện lên:

Giải vnen tin 7 bài 13: Lọc dữ liệu

+ Tại đây bạn thay đổi số lượng để chọn ra top những người có điểm trung bình cao nhất bạn muốn lấy:

Kết quả:

Giải vnen tin 7 bài 13: Lọc dữ liệu

- Đối với lọc các học sinh có Điểm trung bình thấp thì các bạn làm tương tự chỉ khác là khi lấy bạn thay vì chọn Top thì bạn thay bằng Bottom

Kết quả:

Giải vnen tin 7 bài 13: Lọc dữ liệu

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021